Транспортиране на бетон

AST BETON разполага със собствен автопарк от 25 бетоновоза. Големият брой собствени автомобили ни дава възможност да използваме транспортните средства между различните ни бази, което ни осигурява предимство при поемане и качественото изпълняване в срок на големи заявки.
Машините на AST BETON крият невероятни конкурентни предимства, тъй като в тях са вградени най-новите постижения в сферата на техниката за бетон.